Projecting image

Grundligt förarbete är A och O för välgjord projektplanering

Genomgripande för all planering är att ta reda på utgångsläget så noggrant som möjligt för att åstadkomma en ändamålsenlig planering. En tydlig bild av vad man utgår ifrån är viktigt oavsett projektets typ och inverkar på arbetets utförande, slutresultat och kostnad.

Rodas Projecting erbjuder noggrant och grundligt gjorda mät- och planeringstjänster för olika typer av infraprojekt och fastigheters infrastruktur. 30 års erfarenhet av branschen garanterar ett väl utfört arbete och modern och mångsidig utrustning gör tjänsterna kostnadseffektiva. Även om verksamheten är småskalig, ger utrustningens bredd och mångsidighet möjlighet att utföra många olika typer av mätningar, både på land och vatten. Resultatet är ett exakt och mycket användbart material som hjälper entreprenören att verkställa projekt på ett kvalitetsmässigt sätt. Med min tidigare bakgrund som verksam entreprenör i jordbyggnadsbranschen är planeringen väl förankrad i förutsättningarna för det praktiska utförandet .

Rodas Projecting – Verklighetsförankrade mät- och planeringstjänster

 

Rodas Projecting

  • grundat 2013
  • utför kartläggningar, mätnings- och planeringstjänster för olika infraprojekt eller fastigheters infrastruktur
  • kunderna är bostadsbolag och disponenter, kommuner, el- och telebolag, privatpersoner och företag
  • företagaren Patrik Rodas är byggmästare (tekniker inom både husbyggnads- och anläggningsteknik) och har tidigare arbetat som jordbyggnadsentreprenör och -arbetsledare i 17 år