Projecting image

Perusteellinen esityö on asiantuntevan projektisuunnittelun edellytys

Suunnittelun perustana on aina lähtötilanteen selvittäminen mahdollisimman tarkasti. Ilman kartoitusta suunnittelu harvoin johtaa mihinkään järkevään ja virheiden todennäköisyys kasvaa. Lähtökohtanani on siksi aina huolella suoritetut mittaukset.

Yritykseni tarjoaa mittaus- ja suunnittelupalveluja moniin eri tarkoituksiin ja projekteihin. Suoritan kartoituksia ja mittauksia, muunnan mittaustiedot suunnittelun pohjaksi ja laadin suunnitelmia erilaisiin rakennus- ja infra-alan projekteihin. Minulla on pitkä kokemus kuntien vesijohtojen suunnittelusta ja olen suorittanut Vaasan Vedelle mittauksia ja suunnittelua Vaasassa ja sen ympäristössä vuodesta 2010 lähtien. Vuosien varrella olen huolehtinut satojen kotitalouksien vesi- ja viemärijärjestelmistä Vaasan seudulla.

Työskentelen nykyaikaisilla ja tarkoilla mittauslaitteilla, jotka tekevät itse mittausprosessista nopeamman ja kustannustehokkaamman. Vaikka yritystoimintani on pienimuotoista, kaluston laajuuden ja monipuolisuuden ansiosta voin suorittaa monenlaisia mittauksia niin maalla kuin vedessä.

Suomessa on monia mittaus- tai suunnittelupalvelua tarjoavia yrityksiä, mutta minun yritykseni etuna on, että pystyn tarjoamaan molemmat. Tulen myös erilaisesta taustasta kuin monet muut suunnittelijat. Mittaus- ja suunnittelukokemukseni perustuu pääasiassa rakennusprojekteihin, joissa olen konkreettisesti ollut mukana niiden 17 vuoden aikana, jolloin toimin maanrakennusurakoitsijana. Minulla on siten vankka käytännön kokemus sen tyyppisistä projekteista, joita nykyisin suunnittelen.

Olen motivoitunut tekemään todellisuuspohjaisia suunnitelmia, joita urakoitsija voi käyttää lähtöaineistona työnsä hinnoittelemiseksi ja suorittamiseksi. Laatimaani aineistoa pidetään erittäin hyödyllisenä ja olen saanut työstäni paljon arvostusta. 30 vuoden kokemus alalta sekä monenlaiset työtehtävät ja toimeksiannot ovat antaneet minulle laajan ja kokonaisvaltaisen näkemyksen, josta on paljon hyötyä erilaisissa projekteissa toimeksiantajasta riippumatta.

Rodas Projecting – Todellisuuspohjaiset mittaus- ja suunnittelupalvelut

 

Rodas Projecting

  • perustettu vuonna 2013
  • suorittaa kartoituksia ja tarjoaa mittaus- ja suunnittelupalveluja erilaisissa infrahankkeissa
  • asiakaskuntaan kuuluvat taloyhtiöt ja isännöintitoimistot, kunnat, sähkö- ja tietoliikenneyhtiöt, kotitaloudet ja yritykset
  • yrittäjä Patrik Rodas on ammatiltaan rakennusmestari (rakennus- ja yhdyskuntatekniikan suuntautumisalalta) ja on työskennellyt 17 vuoden ajan maanrakennusurakoitsijana ja -työnjohtajana