Kartläggning och planering för kommunens rörledningar

Planeringar inom kommunalteknik omfattar huvudsakligen sanering och nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt avloppspumpstationer. I uppdragen ingår allt från inledande mätningar i terräng till kontakter med markägare och uppgörande av entreprenadhandlingar, offertförfrågningar samt vid behov utpålning av planen i terrängen.

 

Projecting image

Utmärkning av rutt i terräng med GPS

Ofta finns en del utgångsmaterial färdigt när planeringen inleds. Varifrån och vart är vanligtvis redan bestämt, jag står till tjänst med ruttplanering för bästa och enklast möjliga lösning för arbetet. Ruttplaneringen görs digitalt i terrängen med hjälp av GPS och mätpunkter som också ger markytans höjd. Ibland märks linjen ut samtidigt så att markägare ska kunna ta ställning till planen. Jag begär också in lov av markägare å kommunens vägnar. 

En ödmjuk och förstående inställning är viktigt när man rör sig på andras mark.

Projecting image

Lång erfarenhet och kännedom om entreprenörens förutsättningar

Jag har lång branscherfarenhet och har utfört mätningar och planeringar för t.ex. Vasa vatten sedan 2010 och därigenom försett hundratals hushåll med kommunala ledningar på planerade och oplanerade områden. I samband med kommunsamgången gjordes omfattande kartläggning av vatten- och avloppsledningsnätet i hela f.d. Lillkyro kommun.

Med bakgrund inom jordbyggnadsbranschen har jag en helhetssyn på genomförande av kommunaltekniska projekt. Genom att läsa av terrängen kan den utnyttjas på möjligast fördelaktiga sätt och därmed undviks onödiga kostnader. Entreprenörens utmaningar är även bekanta och kan tas i beaktande i planering av linjedragningar.