Sjömätning och planering av sjökablar för el- och telebolag

För projektering av kabel på sjöbottnen används sidoskannande ekolod för bild av bottnens beskaffenhet och vattnets djup. Dragningen kan planeras längs den minst steniga rutten och på lämpligt djup. Efter monteringen rekommenderas en kontrollmätning med ekolodet för dokumetering av dess exakta position.

Mätsystemet är inte beroende av information om det aktuella vattenståndet vid djupmätningar. Från båtens RTK GPS fås höjddata från N2000 geoiden på ekolodet, vilken sedan kombineras med ekolodets djupdata. Mätsättet är mycket praktiskt, eftersom farleds- och sjökortsreformen medfört ändringar i hur vattendjupet mäts och presenteras på sjökort och andra publikationer.

Vid planering av sjökablar beaktas bl.a.:

1. Vattenområdets egenskaper (djup, strömmar, vattnets rörelser, osv.)

2. Hur ser bottnen ut?

3. Vilka farleder korsas?

4. Närhet till säkerhetsanordningar för sjöfarten

5. Finns andra kablar på samma område?

6. Vem äger vattenområdet?

 

Jag har utfört sjömätningar och ekolodsmätningar sedan 2017. Projekt som jag utfört är bl.a. planering av fiberkabel mellan Alskat och Replot för JNT med projektören Vestria.

Projecting image

Behovet att kunna mäta på vatten uppstod från kommunaltekniska ledningsprojekt i vattendrag. Båten är liten, behändig, oöm och mycket stabil. Den är tillverkad av PE-plast och kan köras på grunt vatten, ett djup på 30 cm är tillräckligt.

 

Behöver du hjälp med att mäta och planera för dragning av sjökablar? Jag har utrustningen och erfarenheten som krävs, ta kontakt!