Projecting image

Anslutningar till kommunala system

Jag erbjuder privatpersoner planering av regnvattenanslutning (dagvatten) till kommunala system. Vid behov gör jag också planeringar för pumpstationer.

Om byggnaden ska anslutas till kommunalt avloppsnät uppgör jag alla nödvändiga handlingar, så som ritningar och tillståndsansökan.

Jag har lång erfarenhet av att planera vatten- och avloppsledningar på såväl planerade som oplanerade områden. Under åren har jag försett hundratals hushåll i Vasaregionen med vatten och avlopp.

Ta kontakt när du vill ha en noggrann och välgjord planering för din regnvatten- eller avloppsanslutning.