Vedenalaiset mittaukset ja vesijohtojen suunnittelu kunnille

Asennettaessa vesistön pohjaan vesijohtoja tms. pohja mitataan sivuskannausluotaimella, jolla saadaan tietoa sen ominaisuuksista ja syvyydestä. Linja voidaan näin suunnitella vähiten kivistä reittiä pitkin sopivaan syvyyteen. Johtoasennuksen jälkeen voidaan tehdä kaikuluotaus johdon asennuspaikan tarkistamiseksi ja samalla saadaan linjan tarkka sijainti dokumentoitua. Tekniikalla voidaan mitata myös olemassa olevat pohjassa olevat johdot.

Järjestelmä on rakennettu siten, ettei vedenkorkeus vaikuta syvyysmittauksiin. Veneen RTK GPS -laitteistoon kytkettävän luotaimen N2000-geoidista saadaan korkeustiedot, jotka yhdistetään luotaimen syvyystietoihin. Mittausmenetelmä on erittäin käytännöllinen, etenkin nyt, kun väylä- ja merikarttauudistus aiheuttaa muutoksia siihen, kuinka vedenkorkeudet mitataan ja esitetään merikartoissa.

Vedenalaisten johtojen asennusta suunniteltaessa on huomioitava seuraavat asiat:

1. Minkälainen vesistö on kyseessä: onko syvyys riittävä, pitääkö virtaukset ottaa huomioon?

2. Miltä pohja näyttää? Johtojen vaurioitumisen välttämiseksi pohjan tulee olla mahdollisimman kivetön.

3. Mitkä vesiväylät ylitetään? Kuka omistaa vesialueen, onko samalla alueella muita johtoja?

Projecting image

Olen suorittanut vedenalaisia mittauksia ja luotainmittauksia vuodesta 2017 lähtien. Tarve tehdä vesistömittauksia syntyi kunnallisteknisistä suunnittelutarpeista, ja tätä varten hankimme pienen ja kätevän, kestävän ja erittäin vakaan veneen. Se on valmistettu PE-muovista ja sillä voidaan ajaa matalassa vedessä, jopa 30 cm syvyys riittää.

Tarvitsetko apua vesijohtojen mittaamiseen ja asennuksen suunnitteluun? Minulla on tarvittavat laitteet ja kokemusta, ota yhteyttä!