Sjömätning och planering av vattenledningar för kommuner

Behöver man projektera en vattenledning eller dylikt på sjöbottnen görs en mätning med sidoskannande ekolod och man får en bild på bottnens beskaffenhet tillsammans med djupet. Ledningslinjen kan då direkt planeras längs den minst steniga rutten och på lämpligt djup. Efter ledningsmonteringen kan man göra en till ekolodning för att kontrollera hur ledningen ligger och får då även linjens exakta position dokumenterad. Befintliga ledningar som ligger på bottnen kan också mätas in med tekniken.

Systemet är byggt så att man inte är beroende av information över vattenståndet vid djupmätningarna. Från båtens RTK GPS fås höjddata från N2000 geoiden på ekolodet, vilken sedan kombineras med ekolodets djupdata. Mätsättet är mycket praktiskt, särskilt nu när farleds- och sjökortsreformen kommer att medföra ändringar i hur vattendjupet mäts och presenteras på sjökort, m.m.

Vid planering av sjöledningar behöver man tänka på följande:

1. Vilket slags vatten är det: är det tillräckligt djupt, behöver strömmar tas i beaktande?

2. Hur ser bottnen ut? För att ledningarna inte ska skadas behöver bottenområdet vara så stenfritt som möjligt.

3. Vilka farleder kommer att korsas? Vem äger vattenområdet, går det andra ledningar på samma område?

Projecting image

Jag har utfört sjömätningar och ekolodsmätningar sedan 2017. Behovet att kunna mäta på vatten uppkom från kommunaltekniska ledningsprojekt och en båt införskaffades. Båten är liten, behändig, oöm och mycket stabil. Den är tillverkad av PE-plast och kan köras på grunt vatten - 30 cm räcker till.

Behöver du hjälp med att mäta och planera för dragning av vattenledningar? Jag har utrustningen och erfarenheten som krävs, ta kontakt!