Projecting image

Huolellinen kartoitus ja tarkat mittaukset luovat pohjan suunnittelulle

Laadin kiinteistöjen ulkopuolisten putkistojen, kuten salaoja-, sadevesi-, vesi- ja viemärijärjestelmien saneeraus- ja uudisrakentamissuunnitelmia. Jos kiinteistö on liitettävä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, laadin tarvittavat liittymäpiirustukset.

Toteuttamieni projektien perustana on aina huolella suoritettu mittaustyö. Kartoitus antaa hyvän lähtökohdan laatia suunnitelmia eri tarkoituksiin.

Nykyaikainen ja monipuolinen kalusto

Mittausmenetelmä valitaan mitattavan kohteen ja vallitsevien olosuhteiden mukaan. GPS soveltuu mittauksiin esimerkiksi ympäristössä, jossa ei ole kovin korkeita rakennuksia ympärillä. Robottitakymetriä käytetään puolestaan korkeiden rakennusten ja muiden GPS-mittauksia hankaloittavien tekijöiden tapauksessa. Lasermittausta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun halutaan mitata rakennuksen sisällä olevan kellarin lattian korkeus.

Dronemittaus – Fotogrammetria

Dronemittaus tarjoaa monia etuja erityisesti silloin, kun piirustuksia tai asemakuva ei ole saatavilla. Kartoitettavia asioita ovat mm. alueen maanpinnan korkeus, ominaisuudet ja käyttötarkoitus.

Dronella otetaan valokuvia, joiden tiedot yhdistetään yhdeksi pistepilveksi, jonka perusteella voin tehdä erittäin tarkkoja piirustuksia 3D-Win-suunnitteluohjelmassani. Aineiston avulla on helppo luoda uusia piirustuksia tontista, rakennuspaikasta tai kiinteistöstä. Piirustuksia voidaan käyttää esim. aineistona uusien putkistojen suunnitteluun tai muihin rakennustoimenpiteisiin tontilla tai kiinteistöllä.

Olen suorittanut dronen lennättämiseen vaadittavan kokeen, ja minulla on Traficomin ja EASA:n myöntämä pätevyys.

Kaapelimittaus – kaapelinhakulaite ja signaalilähetin

Kaapelimittauksessa tarkistetaan kaapeleiden sijainti uusia pohjatöitä suunniteltaessa, jotta vältytään kaapeleiden esiin kaivulta. Kyseessä ovat tällöin yleensä taloyhtiön omat kaapelit, kuten lohkolämmittimien ja valaistuksen kaapelit sekä sähkö- ja telekaapelit, kaukolämpöputket jne.

Metallinpaljastin

Metallinpaljastimella voidaan etsiä muun muassa maanalaisia kaivonkansia ja metallisia kaukolämpöputkia.

Käyttämäni mittausmenetelmät ja -laitteet

  • GNSS-mittaus, jota kutsutaan yleensä GPS-mittaukseksi
  • robottitakymetri
  • lasermittaus
  • dronemittaus (fotogrammetria)
  • kaapelimittaus
  • metallinpaljastin

 

Nykyaikaisen ja monipuolisen kaluston ja toisiaan täydentävien mittausmenetelmien ansiosta voin suorittaa erilaisia mittauksia moniin eri tarkoituksiin. Suoritan kaikki tarvittavat työvaiheet itse, joten säästät aikaa tilaamalla kaikki palvelut yhdestä paikasta. 30 vuoden kokemuksen ja kokonaisvaltaisen näkemykseni ansiosta havaitsen nopeasti mahdolliset ongelmat ja tiedän, miten ne voidaan välttää. Ota yhteyttä!