Projecting image

Varför är kartläggning av byggnadens befintliga rörsystem viktigt och i vilka situationer kan det vara nödvändigt?

1. Om dokumentationen som finns är gammal och eller bristfällig, t.ex. efter utbyggnad eller ändringar är ritningarna inte längre uppdaterade.

2. Om dokumentation och ritningar saknas. Uppdaterade exakta ritningar är viktigt för att information inte ska gå förlorad när ansvarspersoner i ett bostadsbolag byts. När allt är korrekt dokumenterat på en ritning sparar det både tid och besvär.

3. Vid problemsituationer. Om t.ex. fuktproblem konstateras i byggnadskonstruktioner är det viktigt att ta reda på orsaken för att kunna åtgärda problemet.

4. Det material som kartläggningen resulterar i är utgångsdata för planeringen av nya system och marklutningar.