Projecting image

Syitä, miksi rakennuksessa olevien putkistojen kartoitus on tärkeää ja missä tilanteissa se voi olla tarpeen?

1. Saatavilla oleva dokumentaatio on vanhaa ja/tai puutteellista. On saatettu laajentaa tai tehdä muutoksia eivätkä piirustukset ole enää ajan tasalla.

2. Dokumentaatio ja piirustukset puuttuvat kokonaan. Päivitetyissä ja tarkoissa piirustuksissa tiedot pysyvät tallella, vaikka taloyhtiön vastuuhenkilöt vaihtuvat. Tämä koskee erityisesti esimerkiksi maanalaisia kaivoja. Kun kaikki tiedot on dokumentoitu piirustukseen, säästyy sekä aikaa että vaivaa..

3. Jokin ei toimi toivotulla tavalla. Jos rakenteissa havaitaan esimerkiksi kosteusongelmia, on tärkeää selvittää niiden aiheuttaja, jotta vika voidaan korjata.

4. Kartoituksesta saatava aineisto toimii tärkeänä lähtöaineistona uusien järjestelmien ja maanpinnan kaltevuuden suunnittelussa.

5. Kun halutaan varmistaa, että maanpinnan kaltevuus rakennuksesta poispäin on oikeanlainen. Putkien ja kaivojen pitäminen hyvässä kunnossa on tärkeää, mutta väärä maanpinnan kaltevuus altistaa kuitenkin rakennusten rakenteet usein kosteusvaurioille, jotka voivat johtaa huonoon sisäilmaan. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa kerrotaan, miten kallistukset tulee tehdä.