Taloyhtiöiden salaoja- ja sadevesijärjestelmien suunnittelu
 

Laadin kiinteistöjen ulkopuolisten putkistojen, kuten salaoja-, sadevesi-, vesi- ja viemärijärjestelmien saneeraus- ja uudisrakentamissuunnitelmia. Jos kiinteistö on liitettävä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, laadin tarvittavat liittymäpiirustukset.

Sademäärien lisääntyessä jatkuvasti sadevesien poisjohtamisesta tulee yhä tärkeämpi osa muuttuvaa ympäristöämme. Tämä asettaa suurempia vaatimuksia muun muassa sadevesijärjestelmille, viivytysaltaille, maanpinnan kallistuksille ja hulevesikaivojen oikeille sijoituksille. Nämä vaatimukset tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Suunnitelmassa huomioidaan myös mm. putkien mitoitus, sokkelin ja kellariseinän eristystarpeet, kaivojen tyypit ja merkinnät.

Projecting image

Räätälöity kartta-aineisto

Teen yhteistyötä yritysten kanssa, jotka suorittavat putkien kuvausta ja huuhtelua. Jos putkien kuvaus on mittausteni mukaan tarpeellista, otan yhteyttä yhteistyökumppaniini, joka tarjoaa tällaista palvelua. He näkevät tarkistettavat kohteet työpiirustuksestani ja heiltä saamani tiedot siirrän sitten omaan kartta-aineistooni.

Näin syntyy räätälöity kartta-aineisto, joka sisältää sekä omia että yhteistyökumppanini hankkimia tietoja. Putkien vajoamiset ja muut häiriöt voidaan merkitä kartalle erittäin tarkasti. Kahden eri tutkimusmenetelmän yhdistäminen on edullinen lähestymistapa, joka tarjoaa kattavan kartoitusaineiston. Selkeä kuva putkien kunnosta on merkittävä etu tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa.

Projecting image

Maanpinnan kaltevuuden suunnittelu –, Pinnantasaussuunnitelmat

Laadin myös maanpinnan tasaus- ja kallistussuunnitelmia. Putkien ja kaivojen pitäminen hyvässä kunnossa on tärkeää, mutta väärä maanpinnan kaltevuus altistaa kuitenkin rakennusten rakenteet usein kosteusvaurioille, jotka voivat johtaa huonoon sisäilmaan.

Maanpinnan kaltevuuden suunnittelua tehdään usein isompien kiinteistöjen korjaustöiden, kuten putkisaneerausten sekä piha- ja pysäköintialueiden kunnostamisen yhteydessä. Lopputuotteena on korkeuskäyrillä varustettu piirros, jossa pintavesikaivot on sijoitettu oikeaan paikkaan. Tämän suunnitteluaineiston perustana on 3D-maastomalli, jota voidaan käyttää suoraan kaivinkoneiden ohjaamiseen uuden maanpinnan kaivuun, soratäyttöjen ja muokkauksen yhteydessä.

Tarvitsetko apua taloyhtiön tai kiinteistön salaoja- ja sadevesijärjestelmien tai maanpinnan kaltevuuden suunnittelussa ennen saneerausta tai kunnostusta? Ota yhteyttä!