Nykytilannekartta toimii lähtöaineistona suunniteltavalle työlle

Mikä on nykytilannekartta?

Kartoituksesta syntyy nykytilannekartta, joka esittää mittaustulokset piirustuksen muodossa. Nykytilannekartta kattaa kaiken kiinteistöllä mitatun, kuten putket ja kaivot, maanpinnan korkeustason ja kaikki alueen rakenteet.  

Mihin sitä tarvitaan?

Nykytilannekartta on hyödyllinen, jos on tehtävä kaivanto esim. putkelle tai kuilulle. Kartassa esitetyt tiedot toimivat tärkeänä lähtökohtana piirustusaineistolle, jota urakoitsija käyttää apuna toimenpiteissään.

Nykytilannekartan tiedot otetaan pohjaksi asemakuvaan. Se kuvaa lähtötilanteen ja esittää kaiken mitatun sekä maan päällä että maan alla. Tietojen perustella voidaan arvioida tarvetta suoritettaville toimille, kuten putkien kuvaamiselle. Tarkoituksena on esittää mahdollisimman täydellinen nykytilannekartta.

Miksi se kannattaa tehdä?

Nykytilannekartta toimii suunnittelun pohjana. On vaikea laatia järkeviä suunnitelmia, ellei olemassa ole nykytilannetta selkeästi kuvaavaa lähtökohtaa. Nykytilannekartassa esitetyt tiedot toimivat lähtöaineistona suoritettavan työn suunnittelussa..

Työn suunnittelu voi perustua myös olemassa olevaan aineistoon, kuten asemakuvaan tai putkipiirustukseen. Mikäli kuitenkin aineisto on vanhentunutta tai poikkeaa nykytilanteesta, kannattaa ensin laatia nykytilannekartta.

Autan mielelläni, jos haluat kartoittaa ja suunnitella taloyhtiössä tai kiinteistössä suoritettavia töitä. Minulla on pitkä kokemus ja kyky tulkita havaintojani ja mittaustuloksia: mitä kartoitus paljastaa, millainen putki tai kaivo on kyseessä ja toimiiko se asianmukaisesti? Ota yhteyttä! (linkki Yhteystiedot)

Mikä on asemakuva

Asemakuva on asiakirja, joka laaditaan rakennusten saneerauksen tai kunnostuksen yhteydessä. Tilannesuunnitelma esittää mm. tontin rajat ja mitat, maanpinnan korkeustason sekä tontilla olevat rakennukset ja muut rakenteet pohjapiirroksena.