Vedenalaiset mittaukset ja vedenalaisten kaapeleiden suunnittelu sähkö- ja tietoliikenneyhtiöille

Asennettaessa vesistön pohjaan kaapeleita tms. pohja mitataan sivuskannausluotaimella, jolla saadaan tietoa sen ominaisuuksista ja syvyydestä. Kaapelointi voidaan näin suunnitella vähiten kivistä reittiä pitkin sopivaan syvyyteen. Kaapelin asennuksen jälkeen voidaan tehdä kaikuluotaus kaapelin asennuspaikan tarkistamiseksi ja samalla saadaan sen tarkka sijainti dokumentoitua.

Järjestelmä on rakennettu siten, ettei vedenkorkeus vaikuta syvyysmittauksiin. Veneen RTK GPS -laitteistoon kytkettävän luotaimen N2000-geoidista saadaan korkeustiedot, jotka yhdistetään luotaimen syvyystietoihin. Mittausmenetelmä on erittäin käytännöllinen, etenkin nyt, kun väylä- ja merikarttauudistus aiheuttaa muutoksia siihen, kuinka vedenkorkeudet mitataan ja esitetään merikartoissa.

Olen suorittanut vedenalaisia mittauksia ja luotainmittauksia vuodesta 2017 lähtien. Toteuttamiini projekteihin kuuluu mm. Alskatin ja Raippaluodon välisen kuituverkkokaapeloinnin suunnittelu JNT:lle yhdessä hanketoimijan, Vestrian, kanssa.

Vedenalaisten kaapeleiden asennusta suunniteltaessa on huomioitava seuraavat asiat:

1. Veden ominaisuudet. Minkälainen vesistö on kyseessä, onko syvyys riittävä?

2. Miltä pohja näyttää? Kaapeleiden vaurioitumisen välttämiseksi pohjan tulee olla mahdollisimman kivetön.

3. Mitkä vesiväylät ylitetään? Kuka omistaa vesialueen, onko samalla alueella muita kaapeleita?

Projecting image

Olen suorittanut vedenalaisia mittauksia ja kaikuluotainmittauksia vuodesta 2017 lähtien. Tarve tehdä vesistömittauksia syntyi kunnallisteknisistä tarpeista, ja tätä varten hankimme pienen ja kätevän, iskunkestävän ja erittäin vakaan veneen. Se on valmistettu PE-muovista ja sillä voidaan ajaa matalassa vedessä, jopa 30 cm syvyys riittää.

 

Tarvitsetko apua vedenalaisten kaapeleiden mittaamiseen ja asennuksen suunnitteluun? Minulla on tarvittavat laitteet ja kokemusta, ota yhteyttä!