Kunnallisten putkistojen kartoitus ja suunnittelu

Kun kunnan vesi- ja viemäriverkostoa uusitaan tai laajennetaan, tarvitaan uusia putkistoja koskevat suunnitelmat. Kunnasta otetaan minuun yhteyttä uudis- ja saneerausrakentamisessa, koskien vesi-, viemäri-, painejohtoja sekä pumppaamoja . Kyseessä voi olla myös olemassa olevan alueen varustaminen kunnallisilla putkilla.

Toimeksiannot käsittävät kaikkea alustavista maastomittauksista yhteistyöhön maanomistajien kanssa ja sopimusasiakirjojen laatimiseen sekä tarvittaessa suunnitelmaa koskevien maastomerkintöjen tekemiseen.

 

Projecting image

Reitin merkintä maastoon GPS:n avulla

Aloittaessani kartoituksen on yleensä jo jonkinlaista aineistoa saatavilla. Kohdealue sekä putkien mitat on yleensä jo määritetty. Tavoitteenani on reittisuunnittelun avulla löytää paras ja mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu johtojen rakentamiseen. Suunnittelen reitin maastossa digitaalisesti GPS:n ja mittauspisteiden avulla, jotka määrittävät linjan kulun. Samalla selviää myös maanpinnan korkeudet. Toisinaan linja merkitään jo tässä vaiheessa, jotta maanomistajat voivat ottaa kantaa asiaan. Tarvittaessa hoidan kunnan puolesta myös maanomistajien allekirjoitusten keräämisen maanomistajasopimuksiin. Kokemuksesta tiedän, että nöyrä ja ymmärtäväinen asenne on tärkeää toisten ihmisten mailla liikkuessa.

Projecting image

Pitkä kokemus ja urakoitsijan edellytysten tuntemus

Tarjoamallani vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelupalvelulla on monia etuja. Minulla on alalta pitkä kokemus ja olen suorittanut Vaasan Vedelle mittauksia ja suunnittelua vuodesta 2010 lähtien sekä kaavoitetuilla että kaavoittamattomilla alueilla. Olen mitannut mm. Isonkyrön kunnan kaikki vesi- ja viemärijohdot ja huolehtinut satojen kotitalouksien vesi- ja viemärijärjestelmistä. Kokemukseni maanrakennusalalta antaa minulle kokonaisvaltaisen näkemyksen tarvittavista toimista. Pystyn lukemaan maastoa ja havaitsemaan mahdolliset ongelmat ajoissa sekä tiedän ja osaan ottaa huomioon urakoitsijan edellytykset linjoja suunnitellessani.