Projecting image

Kotitalouksien salaoja- ja sadevesijärjestelmien suunnittelu

Teen ulkoisten putkistojen, kuten salaoja- ja sadevesijärjestelmien (viemäröintijärjestelmien), saneeraus- ja uudisrakentamissuunnitelmia. Jos kiinteistö on liitettävä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, laadin tarvittavat liittymäpiirustukset. Lue lisää kohdasta liittymät kunnallisiin järjestelmiin.

Sademäärien lisääntyessä jatkuvasti sadevesien poisjohtamisesta tulee yhä tärkeämpi osa muuttuvaa ympäristöämme. Tämä asettaa suurempia vaatimuksia muun muassa sadevesijärjestelmille, viivytysaltaille, maanpinnan kallistuksille ja hulevesikaivojen oikeille sijoituksille. Nämä vaatimukset tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Suunnitelmassa huomioidaan myös mm. putkien mitoitus, sokkelin ja kellariseinän eristystarpeet, kaivojen tyypit ja merkinnät.

Maanpinnan kaltevuuden suunnittelu – Pinnantasaussuunnitelmat

Teen myös maanpinnan tasaus- ja kallistussuunnitelmia. Putkien ja kaivojen pitäminen hyvässä kunnossa on tärkeää, mutta väärä maanpinnan kaltevuus altistaa kuitenkin rakennusten rakenteet usein kosteusvaurioille, jotka voivat johtaa huonoon sisäilmaan.

Lopputuotteena on korkeuskäyrillä varustettu piirros, jossa pintavesikaivot on sijoitettu oikeaan paikkaan. Tämän suunnitteluaineiston perustana on maastomalli, jota voidaan käyttää suoraan kaivinkoneiden ohjaukseen uuden maanpinnan kaivuun ja muokkauksen yhteydessä.

Tarvitsetko apua salaoja- ja sadevesijärjestelmien tai maanpinnan kaltevuuden suunnittelussa ennen saneerausta tai kunnostusta? Ota yhteyttä!