Tekniska tjänster för bygg- och infrabranschen

Jag utför olika typer av mätningar och planeringar för företag inom bygg- och infrabranschen samt samarbetar med arkitekter. Vanliga uppdrag är t.ex. inmätningar av byggnader tomter och konstruktionsdelar samt mängdberäkning och kostnadskalkylering för schaktning och sprängning. Jag erbjuder också utsättningsmätningar för byggnader, ledningslinjer m.m.

Projecting image

Inmätning av byggnader – mätnings- och planeringstjänster för arkitekter

Om en nulägeskarta av en befintlig byggnad behövs måste en mätning av något slag göras. Genom drönarmätning gör jag en form av nulägeskarta av en byggnads nuläge, det vill säga byggnadens fasader. När byggnaden och tomten är inmätta kan materialet användas för vidarebehandling. Utgående från era behov och programmen ni arbetar i levereras informationen i vektorgrafik eller presenterad i ett punktmoln. Utifrån det kan ni vidareförädla informationen för ritningar och dylikt.

Projecting image

Entreprenörer och jordbyggnadsföretag

Jag utför bland annat höjd- och positionsmätningar, utmärkning av objekt i terrängen samt mätning för mängdberäkning med hjälp av GPS, drönare och robottakymeter.

Volymmätning av t.ex. schakt- och fyllnadsmassor eller lagerhopar görs behändigt och med stor noggrannhet utgående från terrängmodeller.

Jag utför också mätningar och planeringar för andra ändamål - berätta era behov så planerar vi hur det kan lösas på bästa sätt! Ta kontakt!